Katere rešitve ponujamo

Primeri uporabe

Spremljanje živali in čred

Uvedite digitalizacijo v svojo živinorejo

Sledenje premoženju predmetov in majhnih naprav

Spremljajte svoja sredstva, ki niso mobilna

Spremljanje voznega parka

Pridobivanje vseh pomembnih podatkov iz voznih parkov in drugih mobilnih sredstev na eni platformi

Sledenje sredstev strojev

Vodenje evidence (gradbenih) strojev, (najemne) opreme in drugih premičnin