Succeshistorie

Dyrenes internet: Nutidens får sender med 0G

Projektet "Pasture GPS" bruger IoT-trackere til mere effektiv sporing af dyr og planlægning af græsning på alpegræsgange, hvilket sparer tid og optimerer ressourcerne.

Det føderale undervisnings- og forskningsinstitut for landbrug Raumberg-Gumpenstein (HBLFA) er en anerkendt østrigsk institution med speciale i landbrugsforskning, -uddannelse og -rådgivning. HBLFA Raumberg-Gumpenstein tilbyder en bred vifte af tjenester og programmer, der har til formål at forbedre landbrugspraksis gennem videnskabelig viden og moderne teknologier. Dets aktivitetsområder omfatter plantedyrkning, dyrehold, agroøkologi, landbrugsteknik og vedvarende energi. HBLFA Raumberg-Gumpenstein bidrager til forbedring og implementering af Track & Trace-systemer i landbruget gennem sit forsknings- og udviklingsarbejde samt gennem overførsel af viden og teknologi.

Udgangssituation

Driften af et alpint græsningsareal eller en eng er en tidskrævende og krævende opgave, som kræver stort engagement og opmærksomhed fra landmændene. En af de vigtigste opgaver her er den regelmæssige overvågning og lokalisering af de dyr, der græsser på de store og ofte uoverskuelige områder. Især i bjergområder kan det tage timer eller endda dage at finde dyrene, hvilket ikke kun er kedeligt, men også ineffektivt. Denne udgangssituation skaber store udfordringer for landmændene og binder værdifulde ressourcer, som kunne bruges andre steder.

Ud over den tid, det tager at lede efter dyrene, er den effektive udnyttelse og vedligeholdelse af græsningsområderne en yderligere udfordring. Uden præcise oplysninger om, hvordan dyrene bevæger sig rundt i de forskellige græsningsområder, kan der let opstå ujævn græsning, hvilket igen fører til problemer som tilgroning af krat og ubrugte græsningsområder. Men målrettet planlægning og vedligeholdelse af græsarealer er afgørende for et bæredygtigt og produktivt landbrug.

Ein MItarbeiter der HLBLA Schaf mit Sigfox 0G-Tracker
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Walliser Schwarznasenschafe auf dem Nufenenpass in den Walliser Alpen
Valais Blacknose sheep on Nufenenpass in the Valais Alps

Weide GPS-projekt

Higher Federal Teaching and Research Institute for Agriculture Raumberg-Gumpenstein (HBLFA) erkendte disse problemer og indledte det toårige praktiske projekt “Pasture GPS” i 2019. Formålet med dette projekt var at øge effektiviteten af græsningsforvaltningen ved hjælp af moderne teknologier, især GPS-trackere. Disse trackere, som oprindeligt kommer fra bilindustrien, er blevet specielt tilpasset til brug i landbruget og muliggør kontinuerlig overvågning og lokalisering af dyr via Sigfox 0G-netværket. Det betyder, at landmændene til enhver tid kan tjekke, hvor deres dyr befinder sig via en smartphone-app og ikke længere behøver at bruge timer på at lede efter dem.

Indførelsen af trackerne har ikke kun reduceret arbejdstiden betydeligt, men har også optimeret planlægningen og vedligeholdelsen af græsningsarealerne. Den løbende indsamling af data om dyrenes bevægelsesmønstre hjælper landmændene med at udnytte græsningsområderne bedre og sætte målrettet ind mod tilgroning af krat. Alt i alt førte denne udgangssituation til en vellykket implementering af “Pasture GPS”-projektet, som har gjort landmændenes arbejde lettere og forbedret effektiviteten og bæredygtigheden af græsningsforvaltningen betydeligt.

"I starten var vi i tvivl om, hvorvidt vores landmænd overhovedet ville være med i projektet, men i sidste ende var der så stor efterspørgsel - det var en stor succes!

Landmændene passede deres dyr meget oftere, fordi de nu vidste, hvor de var hele tiden. Vi tror, at teknologien kan forbedre driften af bjerggræsgange betydeligt i fremtiden."

Reinhard Huber von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein
Reinhard Huber
Projektleder HLBFA Raumberg-Gumpenstein

Sporing af dyr via trådløst 0G-netværk muliggør dyrenes internet

En af de vigtigste opgaver på bjerggræsgange er at holde styr på dyrene, men det tager ofte flere timer eller endda dage at lede efter dyr på de åbne græsgange i bjergene. Brugen af Digitanimal-trackere gør det lettere at finde dem og sparer værdifuld tid. Trackeren opretter automatisk forbindelse til 0G-netværket via radio med faste tidsintervaller og visualiserer dyrenes position. Hvert 30. minut får landmændene besked om, hvor de befinder sig via en app på deres smartphone – så de kan spare godt to tredjedele af deres arbejdstid. Reinhard Huber er meget tilfreds med resultaterne: “Landmændene passede deres dyr meget oftere, fordi de nu vidste, hvor de var hele tiden. Vi tror, at teknologien kan forbedre det alpine landbrug betydeligt i fremtiden.”

Ud over blot at bestemme positionen kan sporingsenhederne også hjælpe med at optimere planlægningen af græsgange. Landmændene kan bruge dataene til at bestemme bevægelsesmønstrene på de enkelte områder og dermed specifikt forhindre, at krat trænger ind på græsningsarealer. Sigfox 0G-netværket er også velegnet til en række andre anvendelser: For eksempel til måling af vandstand eller overvågning af temperatur og luftfugtighed.

Sigfox-trackere holder hele græsningssæsonen fra maj til september uden vedligeholdelse

Sigfox-enhederne fungerer via kortbølgeradiofrekvenser og kan sende deres oplysninger over meget lange afstande (op til 250 kilometer med visuel kontakt). Afhængigt af indstillingen sender trackerne et signal med maksimalt 12 bytes (f.eks. en GPS-position eller en temperaturværdi) til 0G-netværket op til 140 gange om dagen. Det gør teknologien ekstremt energieffektiv og ekstremt strålingsfattig i drift. Med en batterilevetid på flere år er den også omkostningseffektiv og vedligeholdelsesfri. 0G-enheder er derfor perfekte til græsningssæsonen, som løber fra begyndelsen af maj til slutningen af september.

ET OVERBLIK

Dyrenes internet

Projekt:

Dyr på 85 bjerggræsgange fik IoT-trackere til at overvåge dyrenes positioner og gøre græsgange mere effektive.

Branche:

Landbrug

Udfordringen

 • Tidskrævende søgning efter græssende dyr på udstrakte, uoverskuelige alpine græsgange
 • Ujævn afgræsning fører til tilgroning af krat og ubrugte områder
 • Høje lønomkostninger til regelmæssig dyrekontrol
 • Vanskeligheder med at registrere dyrenes bevægelsesmønstre og optimere græsningsplanlægningen
 • Behov for mere effektive, omkostningseffektive og vedligeholdelsesfrie løsninger til overvågning af dyr

Løsning

 • Introduktion af det toårige praktiske projekt “Pasture GPS” af HBLFA Raumberg-Gumpenstein
 • Udstyrer 85 bjerggårde med GPS-trackere – også fra bilindustrien
 • Brug af Sigfox 0G-radionetværket til datatransmission
 • Regelmæssige positionsopdateringer af dyrene hvert 30. minut via smartphone-app
 • Alarmfunktion, når dyrene forlader foruddefinerede områder.
 • Vedligeholdelsesfri, let og strømbesparende tracker med lang batterilevetid til hele græsningssæsonen

Fordel

 • Tidsbesparende: Reducerer den tid, det tager at finde dyr, med op til to tredjedele.
 • Øget effektivitet: gør det lettere at tjekke dyrene regelmæssigt.
 • Optimeret græsningsplanlægning: Forbedrer brugen og vedligeholdelsen af græsningsarealer ved hjælp af nøjagtige bevægelsesdata.
 • Bæredygtighed: Forhindrer tilgroning med krat og fremmer jævn afgræsning.
 • Omkostningsbesparelser: Vedligeholdelsesfrie og energibesparende trackere reducerer driftsomkostningerne på lang sigt.
Flere succeshistorier

Kom i kontakt med os nu

Med vores omfattende løsninger og dybdegående netværksekspertise kan vi hjælpe dig med at klare (næsten) enhver udfordring.

Kom i kontakt med os i dag!

Dine data behandles fortroligt og videregives ikke til tredjeparter. Yderligere oplysninger kan findes i privatlivspolitikken.
Ihre Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuchen Sie es erneut.
Ihre Anmeldung war erfolgreich.Bitte prüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach.

Case Study downloaden

Tragen Sie sich in unsere Liste ein und bekommen Sie unsere Case Study als Download. 

Wir verwenden Sendinblue als unsere Marketing-Plattform. Wenn Sie das Formular ausfüllen und absenden, bestätigen Sie, dass die von Ihnen angegebenen Informationen an Sendinblue zur Bearbeitung gemäß den Nutzungsbedingungen übertragen werden.

Kontakt aufnehmen

Mit unseren zahlreichen Lösungen helfen wir Ihnen dabei, Ihre Herausforderungen zu meistern. Schreiben Sie uns und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen!

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen.
Din registrering kunne ikke gemmes. Prøv venligst igen.
Din registrering er gennemført, tjek venligst din indbakke.

Download casestudie

Tilmeld dig vores liste og modtag vores casestudie som download. 

Vi bruger Sendinblue som vores markedsføringsplatform. Ved at udfylde og indsende formularen anerkender du, at de oplysninger, du giver, vil blive overført til Sendinblue til behandling i overensstemmelse med brugsbetingelserne.

Kontakt os

Med vores mange løsninger hjælper vi dig med at klare dine udfordringer. Skriv til os, så vender vi tilbage til dig så hurtigt som muligt!

Dine data behandles fortroligt og videregives ikke til tredjeparter. Yderligere oplysninger kan findes i privatlivspolitikken.