Heliot Europe på Vildsvine-symposiet i Barcelona

Hvad har Heliot Euorpe, sporingsteknologier og vildsvin med hinanden at gøre?

Vildsvin er blandt de mest succesfulde pattedyrarter i Europa og på verdensplan. Deres bestand vokser hurtigt og koloniserer alle slags levesteder med ubehagelige konsekvenser for mange mennesker.

Vildsvin graver sig ind på markerne, æder afgrøder og forårsager store økonomiske skader, især i landbruget.

  Udfordringen med at kontrollere væksten i vildsvinebestanden og minimere de økonomiske og økologiske konsekvenser af denne art var derfor hovedemnet forvildsvinesymposiet, hvor Heliot Europe var repræsenteret som udstiller og sponsor.

Vores kollega Jens Koblitz præsenterede den seneste udvikling og løsninger inden for sporing af dyr, som kan hjælpe med at kontrollere væksten i vildsvinebestanden og dens konsekvenser.

For alle dem, der ønsker at vide mere om dyretelemetri, besætningsovervågning og sporing af dyr, tilbyder Heliot Europe et udvalg af passende løsninger. 

Overvågning af dyr og besætninger – H-løsninger fra Heliot Europe (heliotgroup.com)

Pressekontakt Heliot